คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ แนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนสนมวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี้ 

Leave a Comment