✨นศ. ได้รับทุนฯ กิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้นำ✨
ขอแสดงความยินดีกับ…
นายพลวริษฐ์ ทองดี
นายกสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
——————————————————
ได้รับทุน
“ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563”

Leave a Comment