คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมโครงการเปิดโลกการศึกษาและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี้ 

Leave a Comment