นายยุทธนา ชีวาจร หรือพี่ออฟ บัณฑิตจากสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ เข้าทำงานในบริษัทซิสเต็ม อัพเกรด โซลูชั่น บีเคเค จำกัด. ในตำแหน่ง Mechanical Design ได้ใช้ความรู้จากการเรียนในหลากหลายวิชา โดยเฉพาะการเขียนแบบอุตสาหกรรมในการทำงาน นับเป็นอีหนึ่งในความภาคภูมิใจของสาขาวิชาค่ะ^^

Leave a Comment