ประชาสัมพันธ์เรื่องการดับกระแสไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขอแจ้งการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อดำเนินการติดตั้งหม้อแปลงอาคารทูบีฯ (อาคาร 42) ในวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ทำให้กระแสไฟฟ้าดับทั่วพื้นที่มหาวิทยาลัยในวันและเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ อาคาร 31 ตั้งแต่ชั้น 1 – 3 สามารถทำงานได้ตามปกติ แต่ขอความร่วมมืองดใช้เครื่องปรับอากาศ

จึงแจ้งเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Leave a Comment