สาขาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นิเทศนักศึกษา ฝึกสหกิจศึกษา 2564

ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

ดูภาพเพิ่มได้ที่นี้

Leave a Comment