สมัครเรียน 64
มาเรียนกับเรา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตในปี 64 อีก 4 ปี ข้างหน้าก็สามารถเลือกอาชีพกันได้เลยว่าชอบอาชีพอะไร เพราะเราพร้อมสร้างบัณฑิตให้มีทักษะครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นหญิง หรือ ชาย ก็เรียนได้

Leave a Comment