คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนโคกยางวิทยา จังหวัดสุรินทร์ ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูแนะแนวเป็นอย่างสูง

Leave a Comment