18 กุมภาพันธ์ 2564
รศ.บัญชา ชื่นจิต คณบดีฯ พร้อมคณาจารย์ บุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินโครงการบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแปรรูปไผ่เพื่อเพิ่มมูลค่า” ในระหว่างวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์

Leave a Comment