หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าวโครงการอินทนิลรวมใจแบ่งปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสเดือนมหามงคลแห่งการพระราชทานนาม “ราชภัฏ” โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน ระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ (อาคาร 41) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment