Welcome น้องๆ ทุกคนที่ผ่านการคัดเลือก รอบโคว้ต้า เข้ามาศึกษาระดับปริญญาตรี มาเป็นครอบครัวเดียวกัน ครอบครัว เทคโนโลยีการผลิต สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่ออนาคตที่สดใส เพราะจบสาขาเทคโนโลยีการผลิตเราสามารเลือกประกอบอาชีพได้หลากหลายแน่นอน

 

 

Leave a Comment