สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม
(วิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี รหัส 5003)
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 8 เมษายน 2564
👉 สมัครผ่านเว็บไซต์
☎ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับสมัครนักศึกษา
ติดต่อ: 044-041554/ 084-995-6624 (พี่แนน)

Leave a Comment