📌ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ทุกชั้นปี
📌 ในวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 ทางมหาลัยได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อซ่อมบำรุงสถานศึกษาเเละบำเพ็ญประโยชน์
📌 โดยนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทุกชั้นปี จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
📌เริ่มลงทะเบียนตั้งเเต่เวลา 08:00 น. ที่หอประชุมมหาลัย ทางมหาลัยจะมีการเช็คกิจกรรมและให้ชั่วโมงจิตอาสา
📌การเเต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง กางเกงขายาวสุภาพ รองเท้าผ้าใบ พร้อมสวมหน้ากากอนามัยให้เรียบร้อย สามารถเตรียมหมวกหรืออุปกรณ์กันเเดดมาได้

Leave a Comment