“คำคมแค่ลมปาก คำดูถูกต่างหากที่เป็นแรงผลักดัน”
อยากเรียนต้องได้เรียน มีทุนการศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม SRRU

👉 สมัครออนไลน์ คลิ๊กๆๆ
👉👉 http://new.srru.ac.th

“เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้คิดได้ สู่การปฎิบัติงานจริง”
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ราชภัฏสุรินทร์
สมัครเรียน แนะแนว แนะนำหลักสูตร SRRU

Leave a Comment