งานติดตั้งกล้องวงจรปิด 70 ตัว ระบบ LAN 20 จุด ตัวกระจายสัญญาณ WiFi 5 จุด
📌 สถานที่ติดตั้ง : เต่าสะเร็น สถานที่ขายของฝากและสินค้าโอท็อป ของจังหวัดสุรินทร์
✅ งานนี้อาจารย์วิทวัสได้รับการว่าจ้างให้ออกแบบระบบและติดตั้ง
✅ และได้นำนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยงานติดตั้ง
✅ ถือเป็นประสบการณ์และการลงปฏิบัติหน้างานจริงโดยใช้สถานที่จริงในการทำงานเป็นสนามทดลองการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการควบคุมและกำกับดูแลของอาจารย์วิทวัส
✅ และมีนักศึกษาที่เป็นศิษย์เก่าของสาขาเราเป็นพนักงาน IT Support ประจำที่นั่น

Leave a Comment