วันนี้ (23 มี.ค. 2564) เวลา 10.00 น. ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผศ.ฉลอง สุขทอง รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นผู้แทนรับมอบเครื่องอัดถ่านแท่ง เพื่อมอบให้แก่โครงการสำนึกรักบ้านเกิด โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และบ้านสำโรง หมู่ 3 ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์
สำหรับการส่งมอบเครื่องอัดถ่านแท่งครั้งนี้ สืบเนื่องจากการผลิตเครื่องจักรมีต้นทุนที่สูง นักศึกษาไม่มีงบประมาณมาผลิตเป็นผลงานก่อนสำเร็จการศึกษาได้ จึงเกิดความร่วมมือกันระหว่างโครงการสำนึกรักบ้านเกิดที่ได้สนับสนุนงบประมาณการผลิตเครื่องจักรให้แก่สาขาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการผลิตเครื่องอัดถ่านแท่งให้กับโครงการฯ ซึ่งนักศึกษาที่ผลิตเครื่องดังกล่าวก็จะได้เป็นผลงานวิทยานิพนธ์และได้ทำวิจัยร่วมกัน

Leave a Comment