วันที่ 30 สิงหาคม 2561 รศ.บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดทำ MOU ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36โดยมีพร้อมคณาจารยท เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2018

Leave a Comment