ประกาศผลการเลือกตั้งองค์การนักศึกษา
ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 อย่างไม่เป็นทางการ ดังนี้

ตำแหน่ง ประธานสภานักศึกษา
เบอร์ 1.นายชนสรณ์ จันทร์แจ่ม จำนวน 2,695 คะแนน
เบอร์ 2.นายสายัน ศรีธรรม จำนวน 1,285 คะแนน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 300 คะแนน
บัตรเสีย 17 คะแนน

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารนักศึกษา
เบอร์ 1.นาย เกียรติศักดิ์ เอี่ยมลม้าย จำนวน 1,569 คะแนน
เบอร์ 2.นายก่อการ วงศ์ศรี จำนวน 1,332 คะแนน
เบอร์ 3.นายศรชัย ดีพลงาม จำนวน 1,100 คะแนน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 224 คะแนน
บัตรเสีย 28 คะแนน

ตำแหน่ง นายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เบอร์ 1.นายกิตติศักดิ์ สกุลสม จำนวน 456 คะแนน
เบอร์ 2.นายนัฐธพงษ์ อินทร์เหลา จำนวน 766 คะแนน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 97 คะแนน
บัตรเสีย 3 คะแนน

ตำแหน่ง นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์ 1.นายวินัย สุขแสวง จำนวน 1,307 คะแนน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 83 คะแนน
บัตรเสีย 6 คะแนน

ตำแหน่ง นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
เบอร์ 1.นายอภิชาติ ครบบุตร จำนวน 367 คะแนน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 29 คะแนน
บัตรเสีย 4 คะแนน

ตำแหน่ง นายกสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เบอร์ 1.นายกำพล สืบศรี จำนวน 242 คะแนน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 47 คะแนน
บัตรเสีย 1 คะแนน

 

 

::ประกาศผลการเลือกตั้งองค์การนักศึกษา:: ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 อย่างไม่เป็นทางการ ดังนี้ตำแหน่ง…

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพุธที่ 6 มีนาคม 2019

Leave a Comment