#รอบสุดท้าย 📣📣📣
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 4 รับตรงอิสระ
ในระหว่างวันที่ 30 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2562 นี้…