มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
รับทั้งหมด 50 สาขาวิชา จำนวนรับ 2,360 คน
รอบที่ 1 โควตา(พิเศษ)
รับสมัคร : 7 ต.ค. 62 – 17 พ.ย. 62
ลิ้งค์ประกาศรับสมัคร 👇🏻
https://bit.ly/2AJdysA
รอบที่ 2 แฟ้มสะสมผลงาน
รับสมัคร : 2 ธ.ค. 62 – 10 ม.ค. 63
รอบที่ 3 โควตา
รับสมัคร : 6 ก.พ. 63 – 23 มี.ค. 63
รอบที่ 4 ทั่วไป
รับสมัคร : 20 เม.ย. – 27 พ.ค. 63
สมัครผ่านเว็บไซต์ www.srru.ac.th 💻
ลิงค์ตรง new.srru.ac.th
ค่าสมัคร : 300 บาท ชำระเงินได้ที่เคาท์เตอร์เซอร์วิส (7-11) ทุกสาขา
#DEKSRRU63💜💚
#งานรับสมัครนักศึกษา
☎️สอบถามเพิ่มเติม : 044041620 ต่อ 23