สมัครแต่ไม่ชำระเงินค่าสมัคร #เสียสิทธิ์ในการสอบ
🍃 รอบ 3 โควตา ปีการศึกษา 2562
👉 #หมดเขตสมัครและชำระเงิน 👈
📌 ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562 📌
สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตึกช้าง (อาคาร31) ชั้น 1 ในเวลาราชการ หรือ สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ http://new.srru.ac.th/home และชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 ทุกสาขา