044-514-601sangwien@srru.ac.th
⚒🎯คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 🎯🛠 ***รับสมัครนักศึกษา รอบที่ 3*** 🎯รับสมัครระหว่างวันที่ 11 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2565 🎯ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 18 พฤษภาคม 2565 🎯สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ : 24 พฤษภาคม 2565 🎯ประกาศผลการคัดเลือก : 27 พฤษภาคม 2565 💻📲เว็บไซต์รับสมัคร http://new.srru.ac.th 💵ค่าสมัคร 300 บาท ชำระเงินค่าสมัครได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) ทุกสาขา ☎️งานรับสมัครนักศึกษา 044-514-606 ต่อ 23 *สมัครพร้อมรายงานตัว โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน*