วันพุธที่ 10 เมษายน 2567
คณาจารย์ บุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมพิธีทำบุญถวายเพล สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สงกรานต์
ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 9 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์