Congratulations🎉
💜💚ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ดีเด่น ระดับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2567
ในวันที่ 4 เมษายน 2567 ณ ห้องบันทายศรี อาคาร 44 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 💜💚 #วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ #วิศวะ
————————————————————————
📣สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 3📣
👉🏻เลือกรหัส ⚙️5007 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 👈

💜เว็บไซต์รับสมัคร 🔗http://new.srru.ac.th 💚
** สมัครพร้อมรายงานตัวโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก**
🟩มีทุนเพชรอินทนิล
🟨มีทุนสนับสนุนสาขาวิชา
🟥กู้กยศ.ได้ 💯%
🟦เรียนจบใน 3 ปีครึ่ง
🟪 รับสมัคร ระหว่างวันที่ 2 เมษายน – 2 มิถุนายน 2567🟩
📌ลิงก์ประกาศ 👉🏻 https://bit.ly/4cCS4yd

FB สาขาวิชา https://www.facebook.com/ENSRRU