👉 ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 โครงการเลือกตั้งกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักศึกษา นายกองค์การบริหารนักศึกษา และนายกสโมสรแต่ละคณะ ประจำปีการศึกษา 2567

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ หน่วยเลือกตั้งอาคารโดมช้าง (โดมช้าง) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์