วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น.
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment