ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนนคัดเลือกกรรมการสรรหาอธิการบดีประเภทผู้แทนบุคลากรในมหาวิทยาลัย

 

ลิงค์เอกสาร 

Leave a Comment