ขอแสดงความยินดี

วันที่ 18 ก.พ. 2562 ฌซ,ษ 14.00 น. ณ ห้องเอราวัณ อาคาร 31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และคณะครู นักเรียน จากโรงเรียนจารย์วิทยาคาร ในโอกาสที่ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

📢โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดการอบรม “หลักสูตรนักคิด นักประดิษฐ์ นักสร้างสรรค์ บ่มเพาะนักประดิษฐ์น้อย” ให้กับกลุ่มนักเรียน ครู โรงเรียนจารย์วิทยาคาร ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ และได้ดำเนินการส่งผลงานของกลุ่มนักเรียนดังกล่าว เข้าประกวดเพื่อจัดแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลงานประดิษฐ์ ในงาน “วันนักประดิษฐ์ 2562” ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการสถาบันวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ห้อง Event Hall 102-104 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร (ที่ผ่านมา) ซึ่งสามารถคว้า 2 รางวัล ดังนี้

🏆ถ้วยรางวัลชนะเลิศ : ระดับดีเด่น พร้อมเหรียญทองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
🏅 เหรียญเชิดชูประกาศเกียรติคุณ การนำเสนอยอดเยี่ยม พร้อมเกียรติบัตรระดับนานาชาติ (จากสมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์และนวัตกรรม ประเทศอินโดนีเซีย)

📢ในงานเดียวกัน นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ยังได้ส่งผลงานเข้าประกวดในชื่อผลงาน “การแปรรูปข้าวอินทรีย์พื้นบ้านเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำข้าวกล้องงอกสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนำสู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน” ได้รับรางวัล ดังนี้

👍รางวัลระดับ สามดาว “ในการนำเสนอเอกสารเชิงแนวคิดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในกิจกรรมบ่มเพาะสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมประจำปี 2562”
👍 เหรียญทองแดง จากการประกวดระดับอุดมศึกษา

โดยมี รศ.ดร.ชูชาติ พะยอม, ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์, อาจารย์เอกราช นาคนวล, นายภานุวัฒน์ ธรรมเจริญ และ นายวัชระ แหวนเงิน จากสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นผู้ควบคุมดูแล

 

 

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2019

Leave a Comment