งานลอยกระทง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2561
– คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกวดกระทงได้อันดับที่ 3

 

 

งานลอยกระทง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2561- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกวดกระทงได้อันดับที่ 3

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2018

Leave a Comment