วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”เทคนิคการวิจัยด้วยแนวคิด RtoR (งานประจำสู่งานวิจัย) และการเผยแพร่” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 -13 พฤษภาคม 2561

Leave a Comment