นายศักดิ์ดา ศรีผาวงษ์ ผอ.โรงเรียนจารย์วิทยาคาร เข้าพบ รศ.บัญชา ชื่นจิตคณบดีฯ และนำโดย ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ พร้อมกลุ่มบุคลากรคณะวิทยากร ประชุมปรึกษาหารือจัดการเรียนการสอนรายวิชา 4 วิชาให้นักเรียน เพิ่มทักษะการเรียนและอาชีพ
ในวันที่ 5 พ.ย. 61 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2018

Leave a Comment