คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
บริการวิชาการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับคณะครูจากโรงเรียนจารย์วิทยาคาร
ในหัวข้อ “ครูที่ปรึกษาโครงงานอาชีพและเทคโนโลยีสู่การเรียนรู้ในศตวรรศที่ 21”
ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2018

Leave a Comment