วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมงานกฐินมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  จัดประชุม ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36

 

Leave a Comment