วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับคุ้มวัดใหม่สีมากทอง สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

 

Leave a Comment