“มุฑิตาจิต จากใจถึงใจ ด้วยสายใยผูกพัน”
แด่… อาจารย์อนุรักษ์ สวายสมสีกุล
วันที่ 22 กันยายน 2564 นายจิรวัฒน์ รักการ รักษาราชการแทนคณบดีฯ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยและประเพณีไทย “จากใจ ถึงใจ ด้วยสายใยผูกพัน” เพื่อเชิดชูเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 แด่ อาจารย์อนุรักษ์ สวายสมสีกุล ขึ้น
ในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาพเพิ่มเติม : คลิ๊ก

Leave a Comment