คณะผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมพิธีวันชาติไทย 5 ธันวาคม ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 7.30 น. ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

 

คณะผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมพิธีวันชาติไทย 5 ธันวาคม ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 7.30 น. ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2018

Leave a Comment