วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2562 โดยในงานมีการถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากนั้นเป็นกิจกรรมรดน้ำขอพรจากผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมงาน

หลังจากเสร็จพิธี มีกิจกรรมการประกวดการตำส้มตำจากหน่วยงานภายใน ซึ่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในปีนี้ไปครอง ส่วนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คว้ารางวัลอันดับที่ 2 และ 3 ตามลำดับ สร้างความสนุกสนานแก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

 

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพุธที่ 10 เมษายน 2019

Leave a Comment