คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม สานสัมพันธ์คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

และพิธีเปิดห้องห้อง I-Tech Learning Space โดย รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ชั้น 1 อาคาร 36

ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/qkBFNJj1EbW8S9UU2

Leave a Comment