เรื่อง ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพกิจกรรม ภายใต้หัวข้อ “เต่ามะเฟืองกลับทะเลไทย” และร่วมประกวดแต่งกลอนภายใต้หัวข้อ “คุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

ด้วยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กำหนดจัดประกวดภาพกิจกรรม ภายใต้หัวข้อ “เต่ามะเฟืองกลับทะเลไทย” และร่วมประกวดแต่งกลอนภายใต้หัวข้อ “คุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ www.dmcr.go.th/miniprojects/134/29394 หรือ QR Code  ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี้

Leave a Comment