ข่าว 0860

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม การควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพเพื่อการยอมรับผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ ด้วยการชักตัวอย่างทีละรุ่น

ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม การควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพเพื่อการยอมรับผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ ด้วยการชักตัวอย่างทีละรุ่น ในระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เฉพาะทาง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ดาวน์ดหลดเอกสารได้ที่นี้

 

Leave a Comment