เรื่อง โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนา ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจัดให้มีการอุปสมบทพระภิกษุทั่วประเทศ จำนวน 6,810 รูป ระหว่างวันที่ 2 – 16 พฤษภาคม 2562 โดยวัน และเวลาจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment