โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ทำบุญเลี้ยงพระถวายเพล) สานสัมพันธ์คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ และร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2018

Leave a Comment