คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิทยากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม อาจารย์อิสรภาพ เอ็นดู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธี และ อาจารย์จิรวัฒน์ รักการ รองคณะบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 36 วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น.
ภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/QhHvX4t1124NWjRX6

 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ…

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2019

Leave a Comment