วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในชุมชน
ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
ณ บ้านโคกเสาร์ หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในชุมชน…

โพสต์โดย Pisut Charoensiri เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2019

Leave a Comment