วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วาระพิเศษ ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36

Leave a Comment