การประชุมรับทราบข้อตกลง หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาน 2561 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 36

 

 

การประชุมรับทราบข้อตกลง หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาน 2561…

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพุธที่ 26 กันยายน 2018

 

Leave a Comment