วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายพงศกร เดชศิริ หัวหน้าสำนักงานคณบดี เป็นประธานการประชุมสำนักงานคณบดี การเตรียมการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย “ไหว้ครูช่าง สู่ขวัญน้อง” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 นี้

Leave a Comment