วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดการประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการที่ทางสาขา (เพิ่มเติม)

-การเสนอตำแหน่งสาขาวิชาเพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

-สรุปรายชื่อเพิ่มเติมสาขาวิชาเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 

 

Leave a Comment