กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (อินทนิล ช่อที่ ๕๐) 🌈วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ 🌈 🎯ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ -๑๖.๐๐ น.🎯 📍ภาคเช้า ปฐมนิเทศสาขาวิชา ณ ห้องปฎิบัติการสาขาวิชา📍 📍ภาคบ่าย ปฐมนิเทศคณะ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารล้านล้าง📍

Leave a Comment