ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรในสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ในวันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

 

Leave a Comment