ข่าว 1808

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และพิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม

ด้วยหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการ/กิจกรรมของหอสมุดและคลังความรู้ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 หลัก ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนชำระเงินได้ที่เว็บไซต์ http://training.li.mahidol.ac.th/Course2019 หรือสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ คุณนวลปรางค์ ศรัทธาบุญ 0-2800-2680-9 ต่อ 4321

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment