คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม “ไหว้ครูช่าง สู่ขวัญน้อง” ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Leave a Comment